Hjem

Skeive Studenter Bergen

Skeive Studenter er en studentgruppe, et sosialt forum og et møtested for skeive ved institusjonene for høyere utdanning i Bergen og andre interesserte. En av de viktigste funksjonene våre er å være kontaktnettverk for de som ikke har kommet ut av skapet eller som kanskje ennå ikke er helt sikre på sin egen seksualitet eller kjønnsidentitet. Vi er der for alle som har lyst til å bli kjent med andre skeive i byen.

 

Skeive Studenter skal i tillegg til å være en sosial arena også være en organisasjon som utdanner sine medlemmer i saker som angår skeive. Vi skal formidle det som skjer innenfor ulike forskningsmiljø når det gjelder skeive tema, og ta del i det som skjer på den politiske og kulturelle arenaen. Vi arrangerer blant annet foredrag, filmkvelder, hytteturer, quiz og spillkvelder og informerer om aktiviteter og kulturtilbud i Bergen spesielt rettet mot skeive.

Medlemskap

Som medlem i Skeive Studenter er du med på å støtte vårt videre arbeid, og er velkommen til å engasjere deg i studentorganisasjonen. Du slipper gratis inn på alle våre arrangementer, og har stemmerett ved generalforsamlingene. Prisen for medlemskap ligger for tiden på kr 80,- for et års medlemskap. Du melder deg inn ved å betale kontant til styret på et av våre arrangementer. Du kan også uforpliktende involvere deg gjennom vår Facebook- og Twitter-side, samt kontakte oss igjennom disse kanalene med spørsmål og andre henvendelser.

 

På de fleste av våre arrangementer har du fortsatt mulighet til å delta uten å være medlem. Deltakelse koster da kr 30,- med mindre annet har blitt opplyst.

Skeivestudenter.no © 2015 • Bergen Skeive Studenter